Onderhoud in uw buurt

Home > Oosterheem > Onderhoud in uw buurt

Onderhoud in uw buurt

Een leefbare stad is een stad met buurten die schoon, heel en veilig zijn en waarin het aantrekkelijk is om te vertoeven. De gemeente werkt in uw wijk, samen met aannemers, aan een goede kwaliteit van het openbaar gebied. Dit bestaat onder meer uit wegen, straten, bomen, groenvakken, parken, watergangen en sport- en spelvoorzieningen. De gemeente kan dit niet alleen. Daarvoor is ook uw hulp nodig. Wij willen daarom meer gaan samenwerken met bewoners, scholen, bedrijven en andere organisaties, initiatieven voor de buurt ondersteunen en samen met u uitvoeren.

 • Werk in uitvoering

  verkeersbord werk in uitvoering

  Welke werkzaamheden worden op dit moment uitgevoerd in uw wijk? Kijk voor een overzichtskaart met werkzaamheden en mogelijke verkeershinder op www.zoetermeer.nl/wegwerkzaamheden.

  Vragen over werkzaamheden? Bel 14 079 of maak gebruik van het contactformulier.

 • Kees Stekelenburg, plaatsvervangend toezichthouder Oosterheem

  Kees Stekelenburg

  Ik ben verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de wijken Oosterheem en Rokkeveen. Hebt u vragen of opmerkingen over de openbare ruimte, dan kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier of telefoonnummer 14 079.

 • Debby Vis, projectmanager/contractmanager

  Debby Vis

  Ik ben verantwoordelijk voor het integraal onderhoud voor de wijken Meerzicht, Buytenwegh en De Leyens, Rokkeveen en Oosterheem.

 • Onderhoud openbare ruimte

  Vergroot afbeelding: medewerkers Vermeulen Groep

  Vermeulen Groep zorgt voor de openbare ruimte in Oosterheem en van het deelgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

  Lees meer
 • Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

  De aannemer voor openbare verlichting voert dagelijks onderhoud uit aan de openbare verlichting (OV) en verkeersregelinstallaties (VRI). Onze aannemer is een specialist in de openbare ruimte op het gebied van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Binnen Zoetermeer voeren zij de onderhoudswerkzaamheden uit in opdracht van de gemeente.

  Lees meer: Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

 • Regelmatig onderhoud van de stad

  De gemeente Zoetermeer voert het hele jaar onderhoud uit in de stad. In het overzicht op de pagina Regelmatig onderhoud in de stad staat in welke periode de verschillende werkzaamheden ongeveer plaatsvinden.

Enjoy Life

Oosterheemplein 198
2721 NB Zoetermeer

Telefoon: 14 079

Meer informatie

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert