Kavels in Oosterheem

Kavels in Oosterheem

Bent u geïnteresseerd in een stuk grond waarop u een zelf ontworpen woning kunt bouwen? Het aanbod van kavels vindt u op www.kavelszoetermeer.nl.

Aankondiging verkoop vrije kavels aan de Hofwegenstraat

De lege kavel aan de Hofwegenstraat, nabij restaurant Hudson Zoetermeer staat binnenkort te koop. De gemeente Zoetermeer verdeelt de kavel in negen delen en verkoopt elk deel afzonderlijk aan de nieuwe in te loten eigenaren. Op de negen kavels kunnen de nieuwe eigenaren hun vrijstaand huis bouwen.

Verkoopproces

Geïnteresseerden voor de koop van een kavel kunnen zich tot en met 28 februari 2023 inschrijven via de website: www.kavelszoetermeer.nl. Op 2 maart 2023 organiseert de notaris een loting onder de inschrijvers. In de weken daarna voert de gemeente Zoetermeer gesprekken met de gelote inschrijvers om te komen tot een optie tot koop.

Planning

Kopers van de kavel hebben vervolgens maximaal twaalf maanden de tijd om de plannen voor hun huis in orde te maken en een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen bij de gemeente Zoetermeer. Na het verstrekken van deze vergunning kunnen de kopers starten met de bouw.

Enjoy Life

Oosterheemplein 198
2721 NB Zoetermeer

Telefoon: 14 079

Meer informatie

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert