Wijkteam

Home > Oosterheem > Wijkteam

Wijkteam

Het wijkteam werkt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, politie en welzijnsinstellingen.

 • Marcel van Leeuwen, wijkregisseur

  Marcel van Leeuwen

  U kunt bij de wijkregisseur terecht met vragen, suggesties en ideeën over de wijk Oosterheem, bijvoorbeeld over leefbaarheid, veiligheid en verder alle zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

  Contact: oosterheem@zoetermeer.nl of telefonisch via 14 079.

 • Paula van der Maat, administratieve ondersteuning

  Ik ondersteun de wijkregisseur van de wijk Oosterheem bij haar administratieve taken. Deze bestaan onder andere uit het behandelen van de Wijk aan Zet-subsidies en contacten leggen met zowel bewoners als organisaties.

 • Kees Stekelenburg, gebiedsbeheerder

  Kees Stekelenburg

  Als gebiedsbeheerder van de gemeente verbind ik voor Oosterheem en Rokkeveen (sociale) ontwikkelingen in de openbare ruimte. Ik werk hierbij nauw samen met de wijkregisseur en met de toezichthouder. Bewoners en partners in de wijk kunnen bij mij terecht voor vragen, suggesties en ideeën over de openbare ruimte. Wanneer ik u zelf niet kan helpen, kan ik u doorverwijzen naar één van mijn collega's binnen de gemeente of naar andere leden van het wijkteam. Ik ben bereikbaar via het contactformulier of telefoonnummer 14 079.

 • Debby Vis, projectmanager/contractmanager

  Debby Vis

  Ik ben verantwoordelijk voor het integraal onderhoud voor de wijken Meerzicht, Buytenwegh en De Leyens, Rokkeveen en Oosterheem.

 • Inge van Oosten, gebiedsconsulent Vidomes

  I. van Oosten

  Hallo, ik ben Inge van Oosten! Ik ben gebiedsconsulent bij woningcorporatie Vidomes, en ben vooral actief in Zoetermeer. Zoetermeer is voor Vidomes de grootste gemeente.

  Lees meer
 • Kersten Gans, buurtverbinder Gro-up Buurtwerk

  Kersten Gans

  De buurtverbinder legt nieuwe verbindingen in de wijk tussen bewoners onderling en tussen bewoners, partijen en organisaties. De buurtverbinder ondersteunt daarnaast ook bewoners(groepen) bij het opzetten van nieuwe projecten die de wijk socialer, leuker, schoner of veiliger maken. Heeft u een goed idee voor de wijk? Neem dan contact op met de buurtverbinder!

  Contact: telefoon 06-57989905 en e-mail kersten.gans@gro-up.nl.

 • Wijkagenten

  U kunt bij ons terecht met vragen en meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid.

  Wij houden elke woensdag spreekuur van 14.00 tot 16.00 uur bij Enjoy Life, Oosterheemplein 198.

  Meer over de wijkagenten in Oosterheem

 • Handhavers

  In elke wijk in Zoetermeer zijn handhavers actief. U herkent ze aan speciale uniformen. De handhavers houden toezicht in de wijk, zowel op het gebied van veiligheid als op vervuiling. Er wordt o.a. gelet op hondenoverlast, fout geparkeerde voertuigen en naleving van verleende vergunningen. Als Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) in dienst van de gemeente Zoetermeer zijn zij bevoegd om bekeuringen uit te schrijven. Klachten die bij de gemeente binnenkomen worden door de handhavers afgehandeld. Meldingen kunt u online doen via de MijnGemeente app. U kunt de handhavers bereiken via Enjoy Life.
  Meer over handhaving in Zoetermeer

 • Stephanie, Meerpunt

  Stephanie van den Berg

  Ik ben Stephanie en samen met mijn collega's Ineke en Susanne werkzaam bij het Meerpunt inlooppunt (CJG Zoetermeer). Hier kan iedere ouder/opvoeder terecht met alle vragen rondom het opvoeden, opgroeien en ouderschap. Ook voor vragen over relatieproblemen, scheiden of gescheiden zijn kunt u bij mij terecht. Ik bied een luisterend oor en geef gratis informatie en advies, zonder dat u uw naam of de naam van uw kind(eren) hoeft te vertellen. Ik denk graag met u mee in wat u als ouder of wat uw gezin nodig heeft.

  Lees meer
 • Jordy van Ast, combinatiefunctionaris sport

  Als combinatiefunctionaris sport ben ik de verbindende schakel tussen wijk/school en de verenigingen. Hierin probeer ik in samenwerking met de scholen en verenigingen het sportaanbod hoog te houden voor de inwoners. Voor de verenigingen een mooie kans om zich op de kaart te zetten binnen de wijk(en). Hiernaast houdt ik mij ook bezig met andere projecten om zo nog meer beweeg aanbod te creëren binnen mijn wijken. Bent u op zoek naar mogelijkheden om te bewegen in Zoetermeer of is er behoefte aan sport- en beweegactiviteiten in de wijk? Dan kunt u gerust contact met mij opnemen via e-mail: j.van.ast@zoetermeer.nl of door te bellen naar 06-48355170.

 • Yasmine van Delden, wijkcoach Oosterheem (Kwadraad)

  Yasmine van Delden

  Als wijkcoach van Oosterheem ben ik het eerste meldpunt waar zorgen gemeld mogen worden over mensen die zelf niet de stap kunnen maken om contact op te nemen met de hulpverlening. Bij deze mensen ga ik op huisbezoek of spreek ergens anders af om de problemen samen met de cliënt aan te pakken of doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

  Lees meer
 • Harrie Kruif, Stichting Mensen in de Minima

  Ik ben vrijwilliger bij stichting MiM. Ik coördineer de spreekuren van MiM in Oosterheem. MiM kan helpen bij het (aan)vragen van inkomen, toeslagen, Leergeld, Voedselbank en aangifte belasting. Voor meer informatie kunt u terecht op www.stichtingmim.nl of mij mailen op harrie@stichtingmim.nl.

 • Samira Elmahi, Wmo maatwerk

  Samira Elmahi

  Wij zijn het Wmo-bedrijf van Ipse de Bruggen. We zijn specialist in het ondersteunen van mensen die door verschillende omstandigheden de grip op hun eigen leven kwijt zijn. Wij bieden ondersteuning op verschillende manieren: individueel en/of in groepsverband in de vorm van dagbesteding.

  Lees meer
 • Miranda Löbker, Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg

  Miranda Löbker

  Als Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg werk ik vanuit de huisartsenpraktijk. Op individueel niveau vervul ik in nauwe samenwerking met de huisarts, een regiefunctie in het begeleiden en ondersteunen van vooral kwetsbare ouderen bij het omgaan met (de gevolgen van) hun aandoeningen en beperkingen en bij de overgang tussen de eerste en de tweede lijn.

  Lees meer
 • Wícorel Koning, coördinator mantelzorg bij inZet

  Vergroot afbeelding: Wicorel Koning

  Mijn naam is Wícorel Koning en ik ben coördinator mantelzorg bij inZet. Ik ben er voor iedereen met vragen rondom het zorgen voor iemand die (langdurig) ziek of gehandicapt is. Vragen over bijvoorbeeld: voorzieningen, financiën, hulp thuis, hulp door een vrijwilliger maar ook over de balans met jezelf: hoe je de zorg combineert met werk, het gezin of andere verplichtingen zonder een burn-out te krijgen. Ik werk op maandag, dinsdag en donderdag. Ik ben te bereiken via telefoonnummer 088-023 4223 en via e-mail w.koning@inzet-indewijk.nl.

 • Sabine Wendling, ouderenadviseur bij InZet

  Sabine Wendling

  U kunt de ouderenadviseur benaderen wanneer u zich tijdelijk of blijvend niet goed kunt redden in uw eigen woon- en leefsituatie en hier graag advies over zou willen inwinnen. Ook kunt u bij de ouderenadviseur terecht wanneer u vragen heeft over uw financiën, over de zorg, Wmo-voorzieningen, vervoersmogelijkheden, uw administratie, als u hulp nodig heeft bij het invullen van formulieren, vragen heeft over uw dagbesteding of als u wilt verhuizen.

  Telefoonnummer: 088-023 4213. E-mail: s.wendling@paletwelzijn.nl

 • Hedy Schoop, verpleegkundige Plicare

  Hedy Schoop

  De preventieverpleegkundige van Plicare werkt onafhankelijk, preventief en wijkgericht met positieve gezondheid als uitgangspunt. Ons motto is: als je er op tijd bij bent kun je veel zorgen voorkomen. Wij ondersteunen wijkbewoners met als doel een positieve bijdrage te leveren aan het dagelijkse leven op de manier die bij hen past. Dit doen wij door individuele gesprekken bij de wijkbewoner thuis en door het geven van groepsvoorlichtingen.

  Lees meer
 • Timo Hagendijk, Pionier Perron Centrum en de Oosterkerk

  Timo Hagendijk

  Sinds 1 september 2019 werk ik voor Perron Centrum en de Oosterkerk. Als kerkelijk werker zet ik me in voor verbinding en ontmoeting. Als Perron- en Oosterkerkgemeenschap zoeken wij het goede voor de wijk Oosterheem door middel van allerlei activiteiten, (kerk)diensten en meetings voor jong en oud. Wij proberen in alles enthousiast en gastvrij te zijn.

  Lees meer
 • Jacqueline Gravesteijn, missionair opbouwwerker Perron 1

  Jacqueline Gravesteijn

  Sinds 1 maart 2018 werk ik met veel plezier in de wijk Oosterheem. Perron 1 is een laagdrempelig ontmoetingscentrum in de wijk Oosterheem waar iedereen welkom is. Op de locatie aan de Schiebroekstraat 1 (Middin Heemburgh) en het WZH aan de Florence Nightingalelaan 92 worden allerlei ontmoetingsactiviteiten georganiseerd.

  Lees meer
 • Yolanda Snellaars, cultureel werker bij Wijck

  Yolanda

  Yolanda is de verbinder tussen de culturele sector en de wijken van Zoetermeer. Zij voert regie over het samen cultuur maken in de wijk en vertaalt stedelijk cultureel aanbod naar een wijkgerichte culturele programmering.

  Lees meer

Enjoy Life

Oosterheemplein 198
2721 NB Zoetermeer

Telefoon: 14 079

Meer informatie

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert