Miranda Löbker, Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg

Home > Oosterheem > Wijkteam > Miranda Löbker, Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg

Miranda Löbker, Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg

Miranda Löbker

Als Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg werk ik vanuit de huisartsenpraktijk. Op individueel niveau vervul ik in nauwe samenwerking met de huisarts, een regiefunctie in het begeleiden en ondersteunen van vooral kwetsbare ouderen bij het omgaan met (de gevolgen van) hun aandoeningen en beperkingen en bij de overgang tussen de eerste en de tweede lijn.

Op wijkniveau vormt de onafhankelijke wijkverpleegkundige de schakel tussen het medische en sociale domein met als doel wijkgerichte preventie, het bevorderen van de kwaliteit van leven van kwetsbare oudere wijkbewoners en het behouden en vergroten van de zelfredzaamheid in de thuissituatie. De binnenkomende signalen over kwetsbare oudere wijkbewoners zijn welkom vanuit zowel de huisartsenpraktijk als van daarbuiten.

Enjoy Life

Oosterheemplein 198
2721 NB Zoetermeer

Telefoon: 14 079

Meer informatie

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert